Ontruimingsoefening op uw locatie

Basis bedrijfshulpverlener


Hulp verlenen bij ongevallen in uw organisatie.
 
De basis bedrijfshulpverlener is in staat om kleine calamiteiten in uw bedrijf zelfstandig op te lossen. Daarnaast is de bedrijfshulpverlener de voorpostfunctie voor brandweer en andere hulpverleningsorganisaties. De BHV-er handelt na ongeval of brand tot het moment waarop de professionele hulpverlening deze taken over kan nemen.
  
Doelstelling van de opleiding
Na het volgen van de cusus basis bedrijfshulpverlener kan de cursist:
  • optreden bij een ongeval
  • optreden bij stoornissen in de vitale functies
  • optreden bij een beginnende brand
  • alarmeren en evacueren van personen en gebouwen
  • contact onderhouden met hulpverleningsorganisatie
Inhoud van de opleiding en gebruikte lesmaterialen
De opleiding basis bedrijfshulpverlener bevat de volgende onderdelen.
  • Levensreddende eerste hulp en reanimatie, inclusief het gebruik van AED. (Automatische Externe Defibrilator)
  • Brandbestrijding, inclusief het gebruik van kleine blusmiddelen. (brandslang-, koolzuursneeuw-, schuimblusser en blusdeken)Ontruiming
  • Communicatie en alarmering  
  • Gebruik van boeken (NIBHV) en beschermende kleding.
Examinering
Het meerkeuze examen wordt schriftelijk afgenomenBij een voldoende resultaat wordt naar keuze door het NIBHV (meerkosten) dan wel Hietbrink Oefenen en Opleiden  een certificaat verstrekt.
 
Aantal deelnemers
De groepsgrootte van de basiscursus BHV is maximaal 15 personen. Bij een groepsgrootte van minimaal 8 personen is een incompany opleiding mogelijk. Hiervoor kunt u een op maat gemaakte aanbieding aanvragen.
 
Cursusdata
De cursus bestaat uit 2 dagen of 4 avonden. De data voor incompany lessen worden in overleg met u gekozen. De data van de open inschrijving vindt u op de website (curus data).
 
Prijs
€ 252,50 per persoon exclusief 21% BTW. Exclusief examen kosten NIBHV (€ 25,00 p.p.) Voor incompany trainingen op maat gelden andere tarieven!
 
Vooropleiding
Er worden aan de opleiding geen toelatingseisen gesteld. Personen die al in het bezit zijn van een geldig EHBO diploma kunnen vrijstelling krijgen voor het eerste-hulp gedeelte van de BHV-cursus.
 
 


Share our website