Cursus data openinschrijving

beheerder brandmeldinstallatie NEN 2654 (voorheen OP)


BBMI (Beheerder Brandmeld Installatie)

De cursus beheerder brandmeldinstallatie (voorheen Opgeleid Persoon) is bedoeld voor medewerkers die de brandmeldinstalatie bedienen en technisch beheren. Deze cursus behandelt alle aspecten van het beheer en onderhoud van brandmeld- en ontruimingsinstallaties. Omdat u ook fungeert als eerste aanspreekpunt voor de brandweer besteden we ook aandacht aan de communicatie.
Deze cursus is conform NEN 2654.

BMI-examinering

Er wordt een klein examen afgenomen

Deze cursus wordt aan geboden voor open inschrijving op
 
maandag 20 april 2015 
van 8:30 uur tot 17:00 uur in Oldenzaal 


Share our website