Cursus data openinschrijving

Basis bedrijfshulpverlener ( BHV-er)


Bedrijfshulpverleners: BHV-ers
 
Wat is een bedrijfshulpverlener?

 

Een bedrijfshulpverlener is een gewone werknemer in uw bedrijf die op het moment dat er ergens iets misgaat een stap naar voren maakt om handelend optreden.

Bij een ongeval of calamiteit wilt u immers dat uw medewerkers adequaat handelen.

Na het volgen van Hietbrink-opleidingen op het gebied van bedrijfshulpverlening zijn uw medewerkers optimaal voorbereid om in noodsituaties de juiste actie te ondernemen.

Er worden vier taakgebieden onderscheiden:
 

1.     eerste hulp

2.     beperking en bestrijding van een beginnende brand

3.     ontruiming

4.     communicatie.

 

Basisopleiding BHV (2 dagen)

De basisopleiding is gesplitst in twee delen; het eerste hulp deel (taakgebied eerste hulp en AED) en het brand deel met de taakgebieden beperking en bestrijding van een beginnende brand, communicatie en ontruiming. De basisopleiding bevat naast de verplichte theorie veel praktische vaardigheden die de bedrijfshulpverlener goed moet beheersen. Beide onderdelen worden afgesloten met een verplicht theorie-examen. Er is geen vooropleiding noodzakelijk, iedereen kan aan deze cursus meedoen.

Deze cursus wordt aangeboden in de Papaverstraat 44 te Oldenzaal
voor alle dagen gelden de volgende lestijden 08.30 t/m 17.00

 

Basis BHV 2 dagen 

dag 1     Eerste hulp                        dag 2     Brand en ontruiming

dinsdag                06 feb                   dinsdag               20 feb

donderdag         19 april                 donderdag         26 april

maandag             25 juni                  maandag             02 juni

dinsdag                25 sept                dinsdag                02 okt

donderdag         22 nov                 donderdag         29 nov


 


Share our website