Cursus data openinschrijving

(draagbare) blusmiddelen


Kleine blusmiddellen      

 

Niemand hoopt ooit geconfronteerd te worden met brand en de vervelende gevolgen daarvan. Toch kan het voorkomen dat u er mee te maken krijgt; soms buiten uw eigen schuld. .Als u brand ontdekt, is uw reactie vaak bepalend voor een goede afloop.

In situaties waar de kans op brand groot is, is het vaak raadzaam om naast het averplichte aantal BHV-ers ook andere medewerkers op te leiden om met kleine blusmiddelen om te gaan.

De opleiding is bedoeld voor iedereen die werkt met brandgevoelige materialen, medewerkers in restaurants of kantines, technische diensten etc.

De training zal voor een groot deel bestaan uit praktijk oefeningen.

Programma gebruik kleine blusmiddelen 

  • Wat is brand en hoe ontstaat het.
  • Hoe blus ik een beginnende brand.
  • Draagbare blustoestellen en brandslanghaspel
  • praktische blusoefeningen met verschillende blusmiddelen
Deelnemers 
De opleiding is bedoeld voor iedereen die werkt met brandgevoelige materialen, medewerkers in restaurants of kantines, technische diensten etc.

Er is geen specifieke vooropleiding nodig.

 


Share our website