Cursus data openinschrijving

Ademlucht voor BHV


Wat is adembescherming voor de bedrijfshulpverlener?

Een bedrijfshulpverlener die naast zijn gewone BHV-taak ook een specialistische opleiding heeft gevolgd die binnen uw bedrijf op de hoogte is van de bijzondere risico’s, zodat als er ergens iets misgaat waarbij giftige en of toxische dampen vrijkomen hij handelend kan optreden om langer veilig een ontruiming te kunnen doen of om een proces op veilige wijze te kunnen afsluiten.

Bij een ongeval of calamiteit wilt u immers dat uw medewerkers de processen kunnen sturen of de  overige aanwezigen in het gebouw op adequate wijze kunnen  afhandelen.

Na het volgen van de opleiding ademlucht voor de BHV-er, zijn uw medewerkers optimaal voorbereid om in noodsituaties de juiste actie te ondernemen.

Er worden vijf taakgebieden onderscheiden:

  1. loods en gids functie
  2. ontruiming / zelfredding
  3. afsluiten van processen
  4. verrichten van metingen
  5. communicatie.

Basisopleiding afhankelijke adembescherming (1 dagdeel)

Deze opleiding bevat naast een klein stuk theorie veel praktische vaardigheden die de kandidaat goed moet beheersen. Het gebruik van afhankelijke adembescherming is alleen mogelijk als er voldoende zuurstof in de omgevingslucht aanwezig is in combinatie met een geschikte filterbus. Er is geen voor opleiding noodzakelijk, iedereen kan aan deze cursus meedoen, wel dienen de kandidaten over een goede gezondheid te beschikken.

Basisopleiding onafhankelijke adembescherming (6 dagdelen)

De basisopleiding bevat naast een theorie, veel praktische oefeningen, waarin de cursisten vertrouwt worden gemaakt met de apparatuur, beschermende kleding, het voortbewegen op zowel horizontale vlakken als ook op trappen, het zoeken van slachtoffers en het uitvoeren van een grijpredding met de daarbij behorende transportgrepen zijn de vaste basis elementen. Op verzoek van de opdrachtgever kunnen hier aantoegevoegd worden hitte trainingen en gebruik van diverse meetapparatuur.

De vooropleiding moet tenminste die van BHV-er zijn, hiernaast dienen de kandidaten te beschikken over een gezondheidsverklaring.

Herhaling afhankelijke adembescherming (1 dagdelen)

Om de kennis en vaardigheden op peil te houden is het noodzakelijk om tenminste 1 dagdeel per jaar de inzetmogelijk heden en het gebruik van het masker te beoefenen.

Herhaling onafhankelijke adembescherming voor Bedrijfshulpverlener (2 dagdelen)

Om het diploma adembescherming voor bedrijfshulpverlener geldig te houden is het volgen van een jaarlijkse herhalingsdag noodzakelijk. De herhalingsdag bestaat uit  2 dagdeel, waarin zowel kort de theorie en uitgebreid de praktijk wordt herhaald.


Share our website